Thứ hai, 24/01/2022, 18:02

Phát triển thương hiệu Doanh nghiệp

Nợ thuế hơn 5.100 tỷ đồng, Thế Kỷ 21 đang làm ăn thế nào?

DNTH: Trong năm 2020, lãi sau thuế Thế Kỷ 21 đạt 33 tỷ đồng, giảm 75% so với năm trước và cũng là con số thấp nhất trong giai đoạn 2018-2019. Số nợ đã lớn hơn tổng tài sản, việc tất toán của Thế Kỷ 21 với cơ quan thuế đang được cho là chìa khóa để giải quyết vấn đề pháp lý của dự án Lakeview City.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6/8/2021 đã có Quyết định số 22/QĐ-CT-KN về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Phát triển quốc tế Thế kỷ 21 liên quan đến số tiền hơn 5.100 tỷ đồng mà doanh nghiệp này phải nộp vào ngân sách nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm tiền thuê đất và tiền sử dụng đất của dự án Lakeview City.

Theo khiếu nại, Thế Kỷ 21 không đồng ý với số tiền thuê đất phải nộp là hơn 511,9 tỷ đồng tại thông báo nộp tiền thuê đất số 268/TB-CTTPHCM ngày 8/1/2021 và số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 4.664 tỷ đồng tại thông báo nộp tiền sử dụng đất số 269/TB-CTTPHCM ngày 08/01/2021 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Do trong thời kỳ khiếu nại cơ quan thuế, công ty đồng thời khiếu nại Quyết định số 4777/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án giá đất đối với khu đất 30,106 ha thuộc dự án khu dân cư và du lịch-văn hóa-giải trí (dự án Lakeview City), phường An Phú, quận 2 (nay là TP Thủ Đức) để Công ty Thế kỷ 21 thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tìm hiểu cho thấy, Thế Kỷ 21 thành lập vào năm 2002, đóng trụ sở tại số 26 đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật công ty là ông Trần Ngọc Đại, hiện ông cũng đứng tên tại một số pháp nhân có liên hệ tới CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) như: CTCP Địa ốc Thành Nhơn, Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú, Công ty TNHH Nova An Phú...

Hiện tại, vốn điều lệ công ty đạt hơn 3.958 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng (99%) và bà Huỳnh Phương Thảo (1%).

NDT - The Ky 21

Về sức khỏe tài chính, các chỉ số của Thế Kỷ 21 trong năm 2020 đều suy giảm. Cụ thể, doanh thu thuần công ty đạt 186,5 tỷ đồng, giảm gần 4% so với năm 2019. Lãi sau thuế 33 tỷ đồng, giảm đến 75%. Đây cũng là những con số doanh thu, lợi nhuận thấp nhất của Thế Kỷ 21 trong giai đoạn 2018-2019.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản công ty tại ngày 31/12/2020 đạt 4.803 tỷ đồng, giảm 10,9%. Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu 2.747 tỷ đồng, tăng 1,25%, nợ phải trả 2.056 tỷ đồng, giảm 23,3%.

Nhìn trong cả giai đoạn 2018-2020, có thể thấy doanh thu thuần công ty bình quân giảm 41,8%/năm; lãi sau thuế giảm đến 75,7%/năm.

Theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12/04/2004, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UB về thu hồi và tạm giao đất cho Công ty Thế kỷ 21 để tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng tại phường Bình Khánh, Bình Trưng Tây, Quận 2.

Ngày 31/05/2010, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ban hành Quyết định số 2405/QĐ-UBND về giao đất cho Công ty Thế kỷ 21 để đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư tại phường Bình Khánh, quận 2. Tuy nhiên, đến ngày 16/12/2020, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4624/QĐ-UBND về chấm dứt việc giao khu đất hơn 30,2 ha tại phường Bình Khánh, Quận 2 cho Công ty Thế kỷ 21 tại Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND thành phố.

Sau đó, ngày 24/03/2016, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1392/QĐ-UBND về duyệt phương án giá đất theo thị trường đối với khu đất hơn 30,2 ha tại phường Bình Khánh, Quận 2 và khu đất 30.106 ha Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, quận 2 để giải quyết hoán đổi cho Công ty Thế kỷ 21, trong đó xác định nghĩa vụ tài chính công ty phải thực hiện sau khi hoán đổi là hơn 52,68 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định nêu trên, ngày 28/03/2016, Cục Thuế phát hành thông báo nộp tiền sử dụng đất số 3343/TB-CT với số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 52,68 tỷ đồng; ngày 1/4/2016, công ty đã nộp đủ số tiền nêu trên. Thế nhưng đến ngày 28/12/2018, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 6002/QĐ-UBND về thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1392/QĐ-UBND; thực hiện Quyết định này, ngày 13/3/2019, Cục Thuế phát hành Văn bản số 2154/CT-KTTĐ về thu hồi, hủy bỏ thông báo nộp tiền sử dụng đất số 3343/TB-CT để thực hiện hoàn trả cho công ty theo quy định.

Ngày 18/04/2017, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1812/QĐ-UBND về chấp hành cho Công ty Thế kỷ 21 sử dụng đất tại phường An Phú, quận 2 để đầu tư dự án khu dân cư và du lịch-văn hóa-giải trí (thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc); Ngày 27/12/2017, UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát hành Công văn số 8053/UBND-ĐT (khẩn) gửi Cục Thuế về việc xử lý tạm nộp tiền sử dụng đất (trong đó có dự án Lakeview City, phường An Phú, quận 2, tạm nộp 80 tỷ đồng) và thực hiện công văn này ngày 29/12/2017, Cục Thuế phát hành thông báo tạm nộp tiền sử dụng đất số 18938/TB-CT với số tiền sử dụng đất phải nộp là 80 tỷ đồng; cùng ngày, công ty đã thực hiện nộp đủ số tiền nêu trên.

Đến ngày 29/12/2020, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4777/QĐ-UBND về phê duyệt phương án giá đất đối với khu hơn 30,1 ha thuộc dự án khu dân cư và du lịch-văn hóa-giải trí (thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc), phường An Phú, Quận 2 để Công ty Thế kỷ 21 thực hiện nghĩa vụ tài chính. Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND và Quyết định số 4777/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, phiếu chuyển thông tin số 113/PC-STNMT-QLĐ ngày 06/01/2021 để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường; ngày 8/1/2021 Cục Thuế đã ra thông báo số 268 và 269 với tổng số tiền mà Công ty Thế kỷ 21 phải nộp là hơn 5.175,9 tỷ đồng (trong đó hơn 511,9 tỷ đồng là tiền thuê đất và hơn 4.664 tỷ đồng là tiền sử dụng đất).

Theo Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Lê Duy Minh, việc thu tiền sử dụng đất được căn cứ tại khoản I Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và thu tiền thuê đất, thuê mặt nước được căn cứ tại điểm a, khoản I, Điều 22 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Do đó, căn cứ hồ sơ, đối chiếu các văn bản nêu trên, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Nội dung khiếu nại là sai toàn bộ và không công nhận nội dung khiếu nại của Công ty Thế kỷ 21; yêu cầu công ty thực hiện Thông báo số 268 và 269 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Ngày 30/06/2021, Chi Cục Thuế quận 2 đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty Thế kỷ 21 số tiền hơn 2.500 tỷ đồng lý do: Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Chi Cục Thuế Quận 2, yêu cầu Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trích tiền từ tài khoản của Công ty Thế kỷ 21 nộp vào kho bạc nhà nước TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến nay, chủ đầu tư mới chỉ nộp tạm ứng 80 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhưng dự án Lakeview City đã được Tập đoàn Novaland triển khai mở bán cho khách hàng từ năm 2017.

Theo Công văn số 3572/SXD-PTN&TTBĐS ngày 24/3/2017 của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh gửi Công ty Thế kỷ 21 về việc bán nhà hình thành trong tương lai đối với 201 căn nhà liên kế và ngày 30/5/2017, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có Văn bản số 7550/SXD-PTN&TTBĐS gửi Công ty thế kỷ 21 về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 449 căn nhà. Theo đó, quy mô dự án có tổng số 960 căn, trong đó gồm 844 căn nhà liên kế và 116 căn biệt thự.

NDT - du an Lakeview
Dự án Lakeview City

Với số nợ thuế lớn hơn cả tổng tài sản và lợi nhuận đang giảm mạnh thì khả năng hoàn tất khoản nợ thuế của Công ty Thế kỷ 21 đang là mối quan tâm của dư luận. Đặc biệt việc khách hàng đã thanh toán 95% giá trị các bất động sản trong khu dự án Lakeview City cho Chủ đầu tư thì thời gian có được các chứng nhận về pháp lý tài sản của họ ngày càng mờ mịt. Đây là dự án có dấu hiệu sai phạm về thủ tục giao đất (Thông báo 1483/TB-TTCP ngày 04/09/2018 của Thanh tra Chính phủ). Năm 2021 Bộ TNMT đề nghị đưa dự án này vào kế hoạch thanh tra, nhưng với lý do dịch bệnh nên đã dừng lại, vì vậy những “khoảng tối” của dự án sẽ chậm được hé lộ. Cư dân, khách hàng đã mua bất động sản tại dự án này đã quá mệt mỏi và bức xúc vì quyền tài sản bị xâm phạm.

Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu sẽ có bài phản ánh về những rủi ro, cảnh báo liên quan đến pháp lý dự án khu dân cư và du lịch - văn hóa - giải trí (thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc) tên thường gọi là dự án Lakeview City trong số tới.

Nam An

Cùng chuyên mục

Vietcombank trình mức lợi nhuận kỷ lục 20.500 tỷ đồng, xin chia cổ phiếu

Vietcombank trình mức lợi nhuận kỷ lục 20.500 tỷ đồng, xin chia cổ...

Mức lợi nhuận cao kỷ lục này sẽ được HĐQT Vietcombank trình lên ĐHCĐ thường niên 2019 tới đây. Trước đó, lãnh đạo Vietcombank tiếp tục bày tỏ nguyện vọng cơ quan quản lý cho phép ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn.
Thủ tướng: Đất nước cần nhiều doanh nghiệp như Viettel

Thủ tướng: Đất nước cần nhiều doanh nghiệp như Viettel

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) hôm nay, 1/6, Thủ tướng “đặt hàng” Viettel trở thành tập đoàn công nghiệp và công nghệ hùng mạnh, mang tầm khu vực và thế giới. Đất nước cần nhiều doanh nghiệp như Viettel.
Công ty Cổ phần sự kiện Cường An đồng hành cùng công tác thiện nguyện

Công ty Cổ phần sự kiện Cường An đồng hành cùng công tác thiện...

DNTH: Với phương châm “Phát triển kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội”, trong chặng đường 10 năm vừa qua, Công ty Cổ phần sự kiện Cường An đã nỗ lực thực hiện hàng loạt hoạt động thiện nguyện.
CEO nhà Alphanam: Thử sức gánh vác công việc kinh doanh

CEO nhà Alphanam: Thử sức gánh vác công việc kinh doanh

Sự rút lui dần của nhiều doanh nhân thế hệ thứ nhất tạo cơ hội cho các thiếu gia, ái nữ xinh đẹp nhà Alphanam dấn thân vào thương trường để thử sức gánh vác công việc kinh doanh.
Doanh nghiệp gặp khó khăn trong tham gia thị trường điện cạnh tranh

Doanh nghiệp gặp khó khăn trong tham gia thị trường điện cạnh tranh

Báo cáo của Bộ Công Thương cho hay, đến nay cả nước đã có 87 nhà máy điện tham gia giao dịch trên thị trường điện cạnh trạnh với tổng công suất 22.946 MW, tăng 2,8 lần so với thời điểm mới vận hành thị trường vào tháng 7/2012 mới chỉ có 31 nhà máy điện.
Về tay người Nhật, Thép Việt Ý (VIS) lỗ tiếp 195 tỷ đồng trong quý 4

Về tay người Nhật, Thép Việt Ý (VIS) lỗ tiếp 195 tỷ đồng trong quý 4

Đây là quý báo lỗ thứ 3 liên tiếp của Thép Việt Ý, nâng tổng lỗ cả năm lên 326 tỷ đồng.
EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8/2021, nhiệm vụ công tác tháng 9/2021

EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8/2021, nhiệm vụ...

DNTH: Tháng 8/2021, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đảm bảo cung cấp điện ổn định sinh hoạt của nhân dân cho 27 tỉnh, thành phía Bắc. Cấp điện an toàn ổn định cho các khu cách ly, điều trị người nhiễm và nghi nhiễm Covid - 19.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: “Đúng là chỉ có ông Thản Mường Thanh mới có tiền làm thật’

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: “Đúng là chỉ có ông Thản Mường Thanh...

Đánh giá về vai trò của tập đoàn Mường Thanh trong việc đầu tư, xây dựng đường trục phía Nam (Hà Tây cũ) và dự án khu đô thị Thanh Hà, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cho rằng Tập đoàn Mường Thanh có tiền thực nên nói là làm, mà làm được rất nhanh và chất lượng tốt. "Đầu năm tôi đã đến đây và hôm nay tôi đến lại, tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy đường xá, hạ tầng, cây xanh trên tuyến đường trục này".