Thứ sáu, 03/02/2023, 04:09

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Vấn Đề Sự Kiện

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Phải nhận thức đúng đắn, sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí đối với hoạt động báo chí. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo hoạt động báo chí và sự phát triển của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí nhằm bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, có ý nghĩa quyết định đến “tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng” trong hoạt động báo chí.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. (Ảnh: HMT)

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo Hội thảo.

Các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan chỉ đạo, quản lý, các cơ quan chủ quản báo chí, các báo, tạp chí, đài phát thanh - truyền hình trong cả nước.

Hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí” là một trong những hoạt động có ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng. Đây cũng là dịp để các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí nhìn nhận, đánh giá khách quan, khoa học tình hình công tác xây dựng Đảng và kết quả triển khai thực hiện Quy định 165-QĐ/TW, ngày 21/4/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 31/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cac cơ quan báo chí; Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”, qua đó, nâng cao chất luợng hoạt động của các cơ quan báo chí, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu Đề dẫn Hội thảo. (Ảnh: HMT)

Gần 60 tham luận gửi đến Ban Tổ chức và nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo tập trung đánh giá vai trò, trách nhiệm, kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của cơ quan báo chí trong thời gian qua; những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí trong bối cảnh hiện nay; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong hoạt động của cơ quan báo chí, góp phần bảo đảm báo chí hoạt động đúng định hướng, tôn chỉ mục đích, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Các tham luận và ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo thể hiện sự dày công nghiên cứu những vấn đề lý luận, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả từ thực tế hoạt động của tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí.

PHÁT HUY VAI TRÒ HẠT NHÂN CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ

Trong Báo cáo Đề dẫn, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí đã luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đất nước, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới. Để tăng cường sự lãnh đạo và tạo điều kiện để báo chí phát triển, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bi thư đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, trong đó xác định công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí giữ vai trò quan trọng.

Thực tiễn cho thấy, cơ quan báo chí nào có tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh thì sẽ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân vững mạnh.

Theo Quy định 165-NQ/TW, ngày 21/4/2006 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong cơ quan báo chí, “Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên và những người lao động khác trong cơ quan thực hiện đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tôn chỉ, mục đích của  báo chí; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng, rèn luyện đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng…”.

Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng Ngô Minh Tuấn phát biểu tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: HMT)

Bên cạnh những kết quả tích cực, khẳng định vai trò của cấp ủy đảng trong các cơ quan báo chí, nhiều ý kiến phát biểu tại Hội thảo cũng chỉ ra: trong những năm gần đây, công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí vẫn còn những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm như tình trạng mất dân chủ, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên chưa được chú trọng, thiếu chiều sâu, chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Còn hiện tượng một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng về công tác tư tưởng, văn hóa; thậm chí có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, xa rời tôn chỉ, mục đích; một số bài báo có thông tin không trung thực, thiếu chính xác; một số cơ quan báo chí phản ánh nhiều về tiêu cực và tệ nạn xã hội, ít tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt… Việc lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi, vi phạm pháp luật vẫn xảy ra, đã tác động tiêu cực, gây bức xúc trong xã hội…

Nhấn mạnh đến bản lĩnh chính trị của người làm báo, đại diện các cơ quan quản lý và cơ quan báo chí cho rằng, hiện nay, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa diễn ra ngày càng phức tạp, gay gắt cùng sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình truyền thông trên Internet đã đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động báo chí để đáp ứng những đòi hỏi của công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới. Để thực hiện tốt vai trò là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, tầm quan trọng, nhất là những vấn đề mới, phát sinh từ thực tiễn để đề xuất nội dung, giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng, mà quan trọng nhất là từ chính đảng bộ, chi bộ của mình.

Tổng Biên tập Tạp chí Mặt Trận Vũ Văn Tiến phát biểu tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: HMT)

Theo đó, các đại biểu cho rằng, trước hết, để báo chí luôn đảm bảo hoạt động đúng chủ trương, đường lối, tôn chỉ, mục đích, thì mỗi tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan báo chí phải không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại chi bộ; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy vai trò tiền phong của đảng viên, mà trước hết là nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cấp ủy viên các cấp. Cần có quy định riêng thật chặt chẽ trong các khâu đánh giá, sử dụng cán bộ chủ chốt. Ngoài những tiêu chuẩn chung của một cán bộ thông thường, lãnh đạo cơ quan báo chí phải nhạy bén, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ.

Hơn bao giờ hết, việc xây dựng Đảng về đạo đức trong các cơ quan báo chí cần được quan tâm thực hiện; cán bộ đảng viên trong các cơ quan báo chí không chỉ chấp hành đúng các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực báo chí, mà phải gương mẫu trong chấp hành theo chuẩn mực đạo đức của người làm báo cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong cơ quan báo chí, nhất là những phương pháp mới, vừa phù hợp với yêu cầu hiện tại, vừa đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt nhất vai trò lãnh đạo của Đảng ở các cơ quan báo chí.

BẢO ĐẢM NGUYÊN TẮC GIỮ VỮNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI BÁO CHÍ

Phát biểu chỉ đạo và tổng kết Hội thảo, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Thời gian qua, nhìn chung các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí đã coi trọng công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Nhờ đó báo chí có sự phát triển về số lượng, chất lượng và đội ngũ những người làm báo. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí đã có cố gắng thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, khẳng định rõ vai trò là hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết trong cơ quan báo chí. Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy trong các cơ quan báo chí về cơ bản được thực hiện nghiêm túc. Công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng được chăm lo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và phát triển đảng viên được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên có tiến bộ.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí còn nhiều khuyết điểm, hạn chế chậm được khắc phục. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy cơ quan báo chí chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng Đảng. Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy chậm đổi mới về nội dung, phương pháp tiến hành, còn hình thức, lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn; chưa quan tâm đúng mức công tác tư tưởng, chưa dành thời gian thỏa đáng đề giải quyết vấn đề tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị… của Đảng còn chậm, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan báo chí để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy. Hiện tượng phóng viên, biên tập viên, người làm báo thiếu tu dưỡng rèn luyện, bị cám dỗ, sa ngã, đánh mất dũng khí, quên đi sứ mệnh, không dám đấu tranh với các xấu, cái ác, thậm chí còn cố ý bẻ cong ngòi bút tiếp tay cho các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên, nếu không sớm được thẳng thắn nhìn nhận để khắc phục một cách triệt để, sẽ làm giảm sút vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan báo chí - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: HMT)

Nhấn mạnh việc tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan báo chí cần đặc biệt quan tâm đến những vấn đề sau:

Thứ nhất, phải nhận thức đúng đắn, sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí đối với hoạt động báo chí. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo hoạt động báo chí và sự phát triển của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí nhằm bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, có ý nghĩa quyết định đến “tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng” trong hoạt động báo chí.

Cấp ủy, tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối, điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên trong cơ quan báo chí là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, luôn khắc ghi sứ mệnh của người làm báo, góp phần tích cực xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, phải coi trọng công tác tư tưởng, lý luận trong cơ quan báo chí. Làm tốt công tác tư tưởng, lý luận trong cơ quan báo chí sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, nâng cao tính tư tưởng của các tác phẩm báo chí. Làm tốt công tác tư tưởng, lý luận cũng chính là thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ ba, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan báo chí; tăng cường rà soát, kiện toàn tổ chức hoạt động của cơ quan báo chí cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn...

Trong thời gian tới, để tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên cơ sở thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ và đạo đức của Hội Nhà báo; nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác chỉ đạo, định hướng báo chí.

Việc tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí là điều kiện đảm bảo cho các cơ quan báo chí hoạt động ổn định và phát triển đúng định hướng; thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam chủ động định hướng, hỗ trợ các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, trong đó chú trọng đến công tác tổ chức, công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người làm báo. 

Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí cho phù hợp với tình hình thực tiễn; chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động cấp ủy, tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí…

Quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn: nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, ý thức trách nhiệm xã hội và đạo đức người làm báo; có các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác đảng chuyên sâu cho các cán bộ chuyên trách về công tác đảng trong các cơ quan báo chí.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan chủ quản báo chí cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, Hội Nhà báo; chủ động phân công lãnh đạo am hiểu báo chí, có kinh nghiệm trong công tác Đảng theo dõi, phụ trách hoạt động báo chí; phối hợp với cấp ủy đảng cơ quan chủ quản thực hiện tốt cơ chế kiểm tra, giám sát công tác Đảng trong cơ quan báo chí, ngăn ngừa kịp thời, hiệu quả các xu hướng không lành mạnh, tiêu cực trong hoạt động báo chí; chủ động xử lý nghiêm các cơ quan báo chí khi có vi phạm...

Đối với các cơ quan báo chí, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu phải thực hiện đúng, nghiêm các quy định về công tác xây dựng Đảng. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong cơ quan báo chí để giúp cơ quan báo chí bám sát định hướng; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền. Chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng đảng viên, người làm báo, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. Chăm lo hoạt động đoàn thể, tạo nguồn cán bộ...

Bên cạnh đó, quản lý tốt hoạt động của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên; đặc biệt là các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tại các văn phòng đại diện, thường trú. Người đứng đầu cơ quan báo chí, cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của mình; chịu trách nhiệm cá nhân, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, bí thư cấp ủy về những sai phạm của cán bộ, phóng viên báo chí ở đơn vị mình; có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm./.

Hoàng Minh (tuyengiao.vn)

Cùng chuyên mục

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19 trực tuyến các địa phương

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban...

DNTH: Tại Thông báo số 285/TB-VPCP ngày 27/10/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; sự nỗ lực vượt bậc của các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19, các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo và Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các cấp; sự hưởng ứng, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.
Thế giới phẳng: Chuyển số và chuyển giá

Thế giới phẳng: Chuyển số và chuyển giá

Chia sẻ trong toạ đàm "Đôi cánh nào để hàng Việt bay ra thị trường thế giới", ông Lê Minh Hoan - Bí thư tỉnh Đồng Tháp, kể chuyện đi học một tuần tại Singapore về cách chính phủ nước này chuyển đổi sang quản trị bằng công nghệ số.
Nghiên cứu đề xuất thời điểm nối lại một số đường bay quốc tế

Nghiên cứu đề xuất thời điểm nối lại một số đường bay quốc tế

Các Bộ, ngành đang nghiên cứu để đề xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, Thủ tướng xem xét và quyết định thời điểm và nguyên tắc dần nới lỏng xuất nhập cảnh, nối lại một số đường bay.
Thông điệp thời chiến của Thủ tướng

Thông điệp thời chiến của Thủ tướng

Bước vào giai đoạn “sống, còn”, Thủ tướng nhắc nhiều hơn về “hậu dịch” cùng thông điệp, không chỉ giữ gìn cho sinh mạng người dân, Chính phủ chiến đấu với COVID- 19 để bảo đảm sinh kế, việc làm của người dân không bị đại dịch này cuốn theo.
Tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội được giới thiệu để bầu giữ chức...

DNTH: Chiều 15/7, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh tham dự hội nghị.
Tổng thống Donald Trump: "Người dân hai bên đường rất tuyệt vời, và rất nồng hậu"

Tổng thống Donald Trump: "Người dân hai bên đường rất tuyệt vời, và...

Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam sau khi về tới khách sạn, ông Trump đã đăng tải nội dung mới trên Twitter viết về Việt Nam.
Rất nguy hiểm nếu 'ép' 5 triệu hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp

Rất nguy hiểm nếu 'ép' 5 triệu hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp

Hầu hết các ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đều không đồng tình với đề xuất đưa loại hình hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp, vì điều này rất nguy hiểm, dễ gây tâm lý hoang mang.
Thủ tướng bấm nút công bố ứng dụng 'Bảo hiểm xã hội số' trên thiết bị di dộng

Thủ tướng bấm nút công bố ứng dụng 'Bảo hiểm xã hội số' trên...

Chiều nay, 16/11, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức lễ công bố ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” trên nền tảng thiết bị di động, theo hình thức trực tuyến với 20.000 người dự tại 63 điểm cầu tại BHXH các tỉnh, thành phố và gần 700 điểm cầu tại BHXH các quận, huyện trên phạm vi cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo.