Chủ nhật, 24/09/2023, 17:15

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Phát triển thương hiệu Tin tức kinh tế

Bắc Giang: Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 23,9% đưa GRDP 9 tháng duy trì mức 23,9% 

DNTH: Theo thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang, kinh tế xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2022 đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực; tạo đà quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển cả năm.

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý III đạt 23,74% đã góp phần đưa GRDP 9 tháng duy trì ở mức cao 23,9% - Ảnh: bacgiang.gov.vn.
Tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý III đạt 23,74% đã góp phần đưa GRDP 9 tháng duy trì ở mức cao 23,9%. Ảnh: bacgiang.gov.vn.

GRDP quý III đạt 23,74%

Theo số liệu cho thấy, kinh tế Bắc Giang có sự chuyển biến mạnh mẽ, trong đó tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý III đạt 23,74% đã góp phần đưa GRDP 9 tháng duy trì ở mức cao 23,9% (9 tháng năm 2021 tăng 5,5%), trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 34,72%; dịch vụ tăng 7,32%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,57%; thuế sản phẩm tăng 6,71%.

Các hoạt động nhằm thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá. Tính đến ngày 19/9/2022, toàn tỉnh đã thu thu hút được gần 1.080 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 20,9% so với cùng kỳ. 

Về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển toàn diện: các chỉ tiêu cơ bản đảm bảo tiến độ, một số chỉ tiêu đã thực hiện đạt, vượt kế hoạch năm. Năng suất các loại cây trồng đều tăng so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai theo kế hoạch, tỉnh có thêm 14 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (lũy kế 159 thôn). Số lượng sản phẩm OCOP của tỉnh thuộc tốp đầu cả nước với 180 sản phẩm.

Trong khi đó, dịch vụ, thương mại trở lại chu kỳ tăng trưởng ở mức khá: các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng vẫn được duy trì, nguồn cung cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ sản xuất 9 tháng đạt 29.315 tỷ đồng, tăng 20,3% so cùng kỳ, bằng 80,3% kế hoạch năm.Tổng giá trị xuất nhập khẩu 9 tháng ước đạt 32,2 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ. Bắc Giang đứng thứ 7/63 tỉnh thành phố về giá trị xuất khẩu và là một trong 8 địa phương có giá trị xuất khẩu hơn 10 tỷ USD.

Hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Với mức tăng trưởng đạt khá, có sự chuyển biến mạnh mẽ, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Bắc Giang đạt kết quả tích cực. Tổng thu nội địa 9 tháng đạt trên 12.160 tỷ đồng, tăng 26% cùng kỳ, bằng 96,9% dự toán. Có 08/16 khoản thu vượt dự toán, trong đó có nhiều khoản thu quan trọng như: thu tiền sử dụng đất đạt 7.112 tỷ đồng, vượt 1,2%; thuế thu nhập cá nhân 1.000 tỷ đồng, vượt 16,3%; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 210,6 tỷ đồng, vượt 23,9%... trong đó có 6/10 huyện đã thu vượt dự toán.

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, cải cách hành chính của tỉnh Bắc Giang tiếp tục đạt kết quả tích cực. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từng bước đi vào nề nếp, chính quy, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân; tỷ lệ hồ sơ trả kết quả trước hạn đạt cao (90,3%); tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt cao (81%).

Một số tồn tại, hạn chế 

Tuy nhiên, với thành tích đã đạt được, bên cạnh đó, sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn. Hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chậm được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ. Hạ tầng thương mại dịch vụ còn yếu; hoạt động kinh doanh trực tuyến diễn ra phức tạp.

Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn; tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm. Còn 09/18 dự án khởi công mới năm 2022 chưa được khởi công. Triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ thực hiện chậm.

Kết quả xử lý vi phạm đất đai chưa cao; tiến độ thu hút đầu tư, xây dựng các nhà máy xử lý rác thải và việc lắp đặt lò đốt rác ở một số địa phương còn chậm.

Tiến độ thu hút đầu tư, xây dựng các nhà máy xử lý rác thải và việc lắp đặt lò đốt rác ở một số địa phương còn chậm. Ảnh minh họa.
Tiến độ thu hút đầu tư, xây dựng các nhà máy xử lý rác thải và việc lắp đặt lò đốt rác ở một số địa phương còn chậm. Ảnh minh họa.

Công tác phòng, chống dịch bệnh vẫn đứng trước áp lực rất lớn. Chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở còn hạn chế. Số người và số vụ việc kiếu nại, tố cáo tăng mạnh.

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy cao có lúc, có nơi còn chưa thực sự được quan tâm, hiệu quả chưa cao; tai nạn giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Mười nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 

1.Triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022

- Triển khai điều chỉnh, lập mới các quy hoạch theo quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành; phát triển hài hòa với kế hoạch và đặc điểm của các địa phương, các vùng trong tỉnh.

- Vận dụng sáng tạo các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương.

- Rà soát, đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh theo quy định.

2. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nâng hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năng lực cạnh tranh cấp sở, huyện theo kế hoạch.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhất là hạ tầng, nguồn nhân lực, mặt bằng để chủ động đón đầu dòng dịch chuyển vốn đầu tư nước ngoài.

- Khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Phát huy hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo Hỗ trợ đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, tổ công tác tiếp nhận các thông tin, phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác đầu tư.

3. Đẩy mạnh phát triển các ngành sản xuất

- Duy trì việc theo dõi, nắm bắt, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về nguyên liệu sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm, lao động, vốn... tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư phục hồi, khôi phục sản xuất kinh doanh.

- Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Đề án, Chương trình, Kế hoạch về phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025.

4. Đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước; thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ.

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

- Tiếp tục bám sát Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với KCN Yên Sơn - Bắc Lũng và khu công nghiệp Quang Châu mở rộng đồng thời đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng diện tích còn lại của các khu công nghiệp.

- Sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025; thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

5. Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai; tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu về đai; đẩy nhanh tiến độ thường giải, phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm; tập trung tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong công tác cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, lắp đặt và đưa vào hoạt động các lò đốt và tập trung hoàn thiện các thủ tục theo quy định đối với các dự án nhà máy xử lý rác thải.

6. Chú trọng công tác y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đào tạo

- Chỉ đạo tiếp tục tập trung phòng dịch Covid - 19, không được lơ là, chủ quan; kiên quyết không để dịch Covid - 19 bùng phát, không để "dịch chồng dịch" trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao năng lực y tế (nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở); thường xuyên nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

- Tăng cường điều kiện đảm bảo thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tập trung rà soát, nghiên cứu triển khai mở rộng, tăng quy mô trường, lớp các trường THPT trên địa bàn tỉnh

7. Phát triển văn hóa xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân

- Triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Tổ chức tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang từ năm 2010 đến nay và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

- Thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế trong xã hội, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả trong hành động.

- Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử, chính quyền số.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình giải quyết các thủ tục hành chính.

9. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh

- Duy trì tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

- Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

10. Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

- Thực hiện phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, HĐND các cấp trong việc kiểm tra, theo dõi, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

- Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” - vừa kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19, vừa duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”.

 

Bách Hợp

Cùng chuyên mục

Vingroup: Doanh thu quý 3 tăng trưởng 35%, LNTT đạt 2.544 tỷ đồng

Vingroup: Doanh thu quý 3 tăng trưởng 35%, LNTT đạt 2.544 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vingroup đạt 92.614 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tăng 12% từ 8.377 tỷ lên 9.384 tỷ đồng.
Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về môi trường kinh doanh Việt Nam

Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về môi trường kinh doanh Việt Nam

DNTH: Theo Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, trong quý 1/2022, niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu vào môi trường đầu tư của Việt Nam tiếp tục tăng, dựa theo kết quả mới nhất của báo cáo chỉ số môi trường kinh doanh của Hiệp hội.
Giá vàng tăng trở lại, giá dầu thế giới biến động trái chiều

Giá vàng tăng trở lại, giá dầu thế giới biến động trái chiều

DNTH: Giá dầu biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay (21/11) trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Trong khi đó, giá vàng thế giới có xu hướng tăng trở lại với giá giao ngay ở mức 1.753,5 USD/ounce.
Bộ GTVT “tuýt còi” xe GrabCar tại Hội An

Bộ GTVT “tuýt còi” xe GrabCar tại Hội An

Bộ GTVT vừa có văn bản về việc yêu cầu Công ty TNHH Grab không triển khai thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng (hợp đồng điện tử) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do địa phương này không nằm trong nhóm 5 địa phương thực hiện thí điểm theo Quyết định số 24/QĐ-BGTVT.
Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam

Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam

DNTH: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 16/12/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam.
Bảo vệ lợi ích cổ đông tại Vinaconex, câu chuyện nhìn từ một khảo sát “nhỏ”

Bảo vệ lợi ích cổ đông tại Vinaconex, câu chuyện nhìn từ một khảo...

Minh bạch thông tin trong hoạt động điều hành doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi và được đối xử công bằng vốn là điều mong mỏi của nhiều cổ đông. Nhưng đôi khi, các cổ đông phải cầu viện đến sự can thiệp pháp lý để bảo đảm quyền lợi chính đáng của mình, như trường hợp xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã CK: VCG).
Thu phí vào sân bay, ACV có thể bị truy thu tiền thuê đất

Thu phí vào sân bay, ACV có thể bị truy thu tiền thuê đất

Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về hoạt động thu phí phương tiện vào sân bay của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Theo đó, doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với phần đất sử dụng để làm đường và thu phí vào sân bay suốt nhiều năm qua.
Chuyên gia kinh tế cấp cao Hoa Kỳ: Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội từ chiến tranh thương mại Mỹ Trung, thật ấn tượng với một nước nhỏ!

Chuyên gia kinh tế cấp cao Hoa Kỳ: Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt cơ...

Financial Times đưa tin, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ tăng vọt 45,5% so với cùng kỳ trong quý đầu tiên của năm 2019.